Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR Zliv

Skládka zakázána

Upozornění pro občany, porušením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, může být uložena pokuta ve výši až 50.000Kč