Sběrný dvůr

Základní informace

Souhlas k provozování vydal:
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111.
Provozování sběrného dvora je povoleno na základě rozhodnutí číslo:
KUJCK 16886/2005 OZZL/Št/R ze dne 1. 7. 2005

Poskytované služby

Možnost uložení elektrozařízení, kuchyňských elektrospotřebičů, drobné elektroniky, žárovky a zářivky.

Otevírací doba

Út – Pá    13:00 – 17:00
Sobota   9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Odpovědná osoba: Petr Tlamsa  +420 731 50 88 10
Odpadový hospodář: Petr Tlamsa  +420 731 50 88 10

Kde nás najdete

SBĚRNÝ DVŮR - MĚSTO ZLIV

SEZNAM KÓDŮ ODPADŮ PŘIJÍMANÝCH DO ZAŘÍZENÍ

KATEGORIE O
150101, 150102, 150104, 150106, 160103, 170107, 170201, 170302, 170401, 170402, 170604,
200101, 200102, 200110, 200111, 200139, 200140, 200201, 200301, 200307

KATEGORIE N
080111, 130205, 150110, 160107, 160121, 160213, 160601, 170303, 170603, 170605, 200121,
200123, 200127, 200133, 200135, 200137

KATEGORIE O/N
150101, 150102

Druhy odpadů

080 111 N odpadní barvy a laky tuhé a tekuté
130 205 N nechlorované minerální motorové oleje
150 101 O papírové a lepenkové obaly
150 102 O plastové obaly
150 104 O kovové obaly
150 106 O směsné obaly
150 110 N obaly obsahující zbytky neb. látek
160 103 O pneumatiky
160 107 N olejové filtry
160 121 N
160 213 N vyřazená zařízení obsahující neb. látky
160 601 N olověný akumulátor
170 107 O
170 201 O dřevo z demolic, ze staveb
170 302 O asfaltové směsi neuvedné pod č. 170 301
170 303 N výrobky s obsahem dehtu
170 401 O měď, bronz, mosaz

170 402 O hliník
170 603 N jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují neb. látky
170 604 O izolační materiály neuvedené pod čísly 170 601, 170 603
170 605 N stavební materiály obsahující azbest
200 101 O papír, lepenka
200 102 O sklo
200 110 O oděvy
200 111 O textilní materiály
200 121 N zářivka nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
200 123 N vyřazená zařízení obsahující chlorofluoro-uhlovodíky
200 127 N barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200 133 N baterie a akumulátory
200 135 N vyřazené elektrické a elektronické zařízení
200 139 O plasty
200 140 O kovy
200 201 O biologicky rozložitelný odpad
200 301 O směs
200 307 O objemný odpad

Třídění odpadu

Soubory ke stažení